trancereis

TRANCEREIS:

De sjamaan gaat met behulp van een trommel of ratel op een Trancereis naar de beneden-, midden-, of bovenwereld. Verondersteld wordt dat een deel van zijn ziel tijdens de reis z`n lichaam verlaat en op reis gaat. Deze Trancereis is bedoeld om zijn geestelijke helpers (zoals krachtdier, gids) in de anderen wereld om raad te vragen voor een probleem of ziekte. Doordat er een wisselwerking is tussen onze wereld en de beneden- en bovenwereld kan een probleem in onze wereld veroorzaakt worden in één van de twee andere werkelijkheden. De sjamanistische denkwijze gaat er vanuit dat de situatie van de patiënt( ziekte of gezondheid) zijn oorzaak vindt in de gesteldheid van onze ziel. Een aantal oorzaken (ziekte) vanuit sjamanistisch oogpunt bezien zijn:  Spiritual instrusions (Binnengedrongen vreemde energieën) Dit zijn energieën die niet bij de ziel van de persoon horen, maar van iemand anders zijn. Het kunnen negatieve gedachtenvormen zijn, die een ander ons opgedrongen heeft en die wij onbewust geaccepteerd hebben. Ook zieledelen van een overledene die de middenwereld niet verlaten heeft, kunnen zich onder bepaalde omstandigheden aan onze ziel hechten. Verder kunnen we zelf ook ongemerkt zieledelen van anderen wegnemen. De sjamaan neemt de zieledelen die niet bij je horen weg en stuurt ze terug naar de eigenaar. Vaak is het binnendringen van een vreemd zielsdeel mogelijk door ( tijdelijke) verzwakking van onze ziel, bijv. ontstaan door `soulloss`zoals onder andere door intens verdriet, stress- en shock situaties.  De sjamaan trekt deze lichaamsvreemde energieën eruit. Men noemt dit extractie.