Sjamanistische Healing

Trancereis:

De Sjamaan gaat met behulp van een trommel of ratel op een Trancereis
naar beneden-,midden-, of bovenwereld.
Verondersteld wordt dat een deel van zijn ziel tijdens deze reis z`n lichaam
verlaat en op reis gaat.
Deze Trancereis is bedoeld zijn geestelijke helpers (zoals krachtdier, gids)
in de andere werkelijkheid om raad te vragen voor een probleem of ziekte.
Doordat er een wisselwerking is tussen onze wereld en de beneden- en bovenwereld
kan een probleem in onze wereld veroorzaakt worden in één van de twee andere
werkelijkheden.
De sjamanistische denkwijze gaat er van uit dat de toestand van ziekte of gezondheid zijn oorzaak vindt in de toestand van onze ziel.
Een aantal ziekte oorzaken vanuit sjamanistisch oogpunt bezien zijn:
Spiritual instrusions ( Binnengedrongen vreemde energieën)
Dit zijn energieën die niet bij de ziel van de persoon horen, maar van iemand anders zijn.
Het kunnen negatieve gedachtenvormen zijn, die  een ander ons opgedrongen heeft en die wij onbewust geaccepteerd hebben.
Ook zieledelen van een overledene die de middenwereld niet verlaten heeft, kunnen zich onder bepaalde omstandigheden aan onze ziel hechten.
Verder kunnen we zelf ook onbemerkt zieledelen van anderen wegnemen.
De sjamaan neemt de zieledelen die niet bij ons horen weg en stuurt ze terug naar de eigenaar.
Vaak is het binnendringen van een vreemd zielsdeel mogelijk door (tijdelijk) verzwakking van onze ziel, bijv. ontstaan door `soulloss` zoals onder andere door intens verdriet,stress- en shock situaties.
De sjamaan zuigt (lekt) deze lichaamsvreemde energieën eruit.
Men noemt dit extratie.
Power- of Soulloss (Verloren zielsdelen)

Dit is het kwijtraken van onze eigen zieledelen door traumatische gebeurtenissen zoals ongevallen, heftig schrikken, shock en andere erge gebeurtenissen.
Een deel van de ziel kan, als reactie op een trauma, vertrekken naar een andere werkelijkheid –(beneden – of bovenwereld).
Dit gebeurt ter bescherming van een persoon. Bijv. als we bij een auto-ongeval betrokken zijn, kunnen we de laatste seconden zonder angst als een vertraagde film op ons af zien komen.
Een zieledeel is dan even vertrokken.
Het gevluchte zieledeel zal normalerwijze zelf terugkeren als alles weer veilig is.
Maar soms is het in de andere wereld verdwaald of vindt het de situatie nog niet veilig,
Zoals bijv. terugkerende martelingen, incest, pesten, etc.
Iemand die lijdt aan `soulloss`, kan het gevoel hebben niet volledig aanwezig te zijn, of
Kan in zijn verdriet blijven hangen of last van dissociatie of verslaving hebben.
Soms blijven zielsdelen hangen bij overleden familie-leden zoals een vader of moeder waarmee men een hele hechte band had.
Ook levende personen kunnen in jouw energie blijven hangen en (on)bewust energie van jouw stelen. Dit kan een reden zijn waarom je heel moe kan worden als je met sommige mensen praat.
Zij zitten dan teveel in jouw energieveld, en teren dan in feite op jouw energie.
Als je een erg open persoon bent heb je hier meer last van en moet je je leren afsluiten voor deze vorm van energieverlies of te wel powerloss.